Nullstill
  Valgte bransjer:
  Valgte områder:

Treff i anbud - 44 treff

Rammeavtale konsulenttjenester IKT Aktiv

Rammeavtale for kjøp av kommunikasjonstjenester Aktiv

Leveranse av stand til ONS Innovation Park 2018 Tildelt

Produksjon av tidsskriftet PLAN Tildelt

Production of the magazine PLAN. Tildelt

Trykkeritenester Tildelt

Rammeavtale for kontorrekvisita, fritt skolemateriell og kopipapir Tildelt

Produksjon og utsendelse av Europeisk helsetrygdkort Aktiv

 • Oppdragsgiver: Helsedirektoratet
 • Kunngjøringstype: Anbudskonkurranse
 • Tilbudsfrist: 05.09.2017

Kjøp av produksjon og utsendelse av vognkort Tildelt

 • Oppdragsgiver: Statens vegvesen
 • Kunngjøringstype: Tildeling
 • Tilbudsfrist: Utgått

Production and issue of vehicle registration documents. Tildelt

 • Oppdragsgiver: Statens vegvesen
 • Kunngjøringstype: Tildeling
 • Tilbudsfrist: Utgått

Framework agreement editoral services. Tildelt

Rammeavtale Redaksjonelle Tjenester Tildelt

Promotion clothes and promotion products St Olavs Hospital Health Trust. Aktiv

 • Oppdragsgiver: Sykehusinnkjøp HF
 • Kunngjøringstype: Anbudskonkurranse
 • Tilbudsfrist: 31.08.2017

Profileringstøy og profileringsartikler St Olavs Hospital HF Aktiv

 • Oppdragsgiver: SYKEHUSINNKJØP HF
 • Kunngjøringstype: Anbudskonkurranse
 • Tilbudsfrist: 31.08.2017

Rammeaftale for VisitDenmarks indkøb af medieydelser. Aktiv

 • Oppdragsgiver: VisitDenmark
 • Kunngjøringstype: Anbudskonkurranse
 • Tilbudsfrist: 17.08.2017

Signs — Graphic design, production, installation and maintenance. Aktiv

Skilt - Grafisk utforming, produksjon, montering og vedlikehold Aktiv

Procurement of tachograph cards. Tildelt

 • Oppdragsgiver: Statens Vegvesen
 • Kunngjøringstype: Tildeling
 • Tilbudsfrist: Utgått

Procurement of tachograph cards Tildelt

 • Oppdragsgiver: Statens Vegvesen
 • Kunngjøringstype: Tildeling
 • Tilbudsfrist: Utgått

17-023 Graphical services for AS Vinmonopolet. Aktiv

 • Oppdragsgiver: AS Vinmonopolet
 • Kunngjøringstype: Anbudskonkurranse
 • Tilbudsfrist: 16.08.2017

17-023 Grafiske tjenester for AS Vinmonopolet Aktiv

 • Oppdragsgiver: AS Vinmonopolet
 • Kunngjøringstype: Anbudskonkurranse
 • Tilbudsfrist: 16.08.2017

A contract for new websites and a new technical publication system (CMS). Aktiv

Anskaffelse av nye nettsider og ny teknisk publiseringsløsning (CMS) Aktiv

 • Side 1