Nullstill
  Valgte bransjer:
  Valgte områder:

Treff i anbud - 32 treff

Rammeavtale konsulenttjenester IKT Aktiv

Rammeavtale for kjøp av kommunikasjonstjenester Aktiv

Leveranse av stand til ONS Innovation Park 2018 Tildelt

Rammeavtale medieplassering Aktiv

 • Oppdragsgiver: Enova SF
 • Kunngjøringstype: Anbudskonkurranse
 • Tilbudsfrist: 18.09.2017

Framework agreement for media placement. Aktiv

 • Oppdragsgiver: Enova SF
 • Kunngjøringstype: Anbudskonkurranse
 • Tilbudsfrist: 18.09.2017

Rammeavtale Redaksjonelle Tjenester Tildelt

Execution of questionnaire survey RNNP 2017. Tildelt

Gjennomføring av spørreskjemaundersøkelse RNNP 2017 Tildelt

Rammeaftale for VisitDenmarks indkøb af medieydelser. Aktiv

 • Oppdragsgiver: VisitDenmark
 • Kunngjøringstype: Anbudskonkurranse
 • Tilbudsfrist: 17.08.2017

17-005 Markedsundersøkelser Tildelt

 • Oppdragsgiver: AS Vinmonopolet
 • Kunngjøringstype: Tildeling
 • Tilbudsfrist: Utgått

Logging and transporting of usable wood. Aktiv

 • Oppdragsgiver: Bane NOR SF
 • Kunngjøringstype: Anbudskonkurranse
 • Tilbudsfrist: 16.08.2017

17-023 Graphical services for AS Vinmonopolet. Aktiv

 • Oppdragsgiver: AS Vinmonopolet
 • Kunngjøringstype: Anbudskonkurranse
 • Tilbudsfrist: 16.08.2017

Hogst og framkjøring av nyttbart virke Aktiv

 • Oppdragsgiver: Bane NOR SF
 • Kunngjøringstype: Anbudskonkurranse
 • Tilbudsfrist: 16.08.2017

17-023 Grafiske tjenester for AS Vinmonopolet Aktiv

 • Oppdragsgiver: AS Vinmonopolet
 • Kunngjøringstype: Anbudskonkurranse
 • Tilbudsfrist: 16.08.2017

Design- og markedføringstjeneseter Aktiv

Billettsystemtjenester 2017 Tildelt

201505943_The procurement of tourism services. Tildelt

201505943_Anskaffelse av reiselivstjenester Tildelt

Lisensagent Adobe Aktiv

 • Oppdragsgiver: SYKEHUSINNKJØP HF
 • Kunngjøringstype: Anbudskonkurranse
 • Tilbudsfrist: 30.06.2017

NRK MA3012/17E Radio measuring from 1.1.2019. Aktiv

Tender 17-014 — FRAMEWORK AGREEMENT — MYSTERY SHOPPING AND AGE CHECKS. Aktiv

 • Oppdragsgiver: AS Vinmonopolet
 • Kunngjøringstype: Anbudskonkurranse
 • Tilbudsfrist: 21.08.2017

Anbud 17-014 – RAMMEAVTALE – MYSTERY SHOPPING OG ALDERSKONTROLL Aktiv

 • Oppdragsgiver: AS Vinmonopolet
 • Kunngjøringstype: Anbudskonkurranse
 • Tilbudsfrist: 21.08.2017

Media Planning and buying services for Tourism Projects Aktiv

 • Oppdragsgiver: Innovation Norway
 • Kunngjøringstype: Anbudskonkurranse
 • Tilbudsfrist: 04.08.2017
 • Side 1