Nullstill
  Valgte bransjer:
  Valgte områder:

Treff i anbud - 124 treff

Anskaffelse av inventar til Sørborgen skole Aktiv

 • Oppdragsgiver: Asplan Viak AS
 • Kunngjøringstype: Anbudskonkurranse
 • Tilbudsfrist: 11.09.2017

Spor i Berg Aktiv

Tender furniture — Sagstad School. Aktiv

 • Oppdragsgiver: Meland kommune
 • Kunngjøringstype: Anbudskonkurranse
 • Tilbudsfrist: 18.09.2017

Leveranse av stand til ONS Innovation Park 2018 Tildelt

Nye Brevik skole og grendesenter - Løst inventar og utstyr Aktiv

 • Oppdragsgiver: Vestby kommune
 • Kunngjøringstype: Anbudskonkurranse
 • Tilbudsfrist: 25.09.2017

Anbod møblar-Sagstad skule Aktiv

 • Oppdragsgiver: Meland kommune
 • Kunngjøringstype: Anbudskonkurranse
 • Tilbudsfrist: 18.09.2017

KK Award of contract for furniture and fittings for Justvik School. Tildelt

KK Kontraktstildeling Møbler og inventar til Justvik skole Tildelt

1000605 Campus Ås, brukerutstyr K923.11-02 B Sikkerhetskabinetter spesial Tildelt

1000501 Campus Ås SLP, 240 Bygningsmessige innredningsarbeider Tildelt

1000501 Campus Ås SLP K240 Structural fitting work. Tildelt

Rammeavtale for kjøp av brukte møbler og inventar Tildelt

 • Oppdragsgiver: Bærum kommune
 • Kunngjøringstype: Tildeling
 • Tilbudsfrist: Utgått

UTOMHUS MØBLERING VED TYSNES OMSORGSSENTER Aktiv

 • Oppdragsgiver: Tysnes Kommune
 • Kunngjøringstype: Anbudskonkurranse
 • Tilbudsfrist: 12.09.2017

1000605 Campus Ås, user equipment K923.11-02 B Safety cabinets, special. Tildelt

Framework agreement for the purchase of used furniture and fixtures. Tildelt

 • Oppdragsgiver: Bærum kommune
 • Kunngjøringstype: Tildeling
 • Tilbudsfrist: Utgått

2017/50 - Kontorrekvisita og skolemateriell m.m. til MRFk Aktiv

Møbler til Nannestad ungdomsskole Tildelt

Teleskopamfi Nyesalen Aktiv

 • Oppdragsgiver: Sauda kommune
 • Kunngjøringstype: Anbudskonkurranse
 • Tilbudsfrist: 15.09.2017

Sorting Racks Aktiv

 • Oppdragsgiver: Posten Norge AS
 • Kunngjøringstype: Anbudskonkurranse
 • Tilbudsfrist: 11.09.2017

17/3272 - 2 stk serveringsdisker Tildelt

 • Oppdragsgiver: Oppegård Kommune
 • Kunngjøringstype: Tildeling
 • Tilbudsfrist: Utgått

Sorting Racks. Aktiv

 • Oppdragsgiver: Posten Norge AS
 • Kunngjøringstype: Anbudskonkurranse
 • Tilbudsfrist: 11.09.2017

Digitaliseringstjenester og innsynsløsning Aktiv

 • Oppdragsgiver: Time kommune
 • Kunngjøringstype: Anbudskonkurranse
 • Tilbudsfrist: 22.09.2017

Bankgata secondary school, outdoor work and neighbourhood installations. Aktiv

 • Oppdragsgiver: Bodø kommune
 • Kunngjøringstype: Anbudskonkurranse
 • Tilbudsfrist: 19.09.2017

Bankgata ungdomskole Utomhusarbeider og nærmiljøanlegg Aktiv

 • Oppdragsgiver: Bodø kommune
 • Kunngjøringstype: Anbudskonkurranse
 • Tilbudsfrist: 19.09.2017

Institusjonsmøbler og elektromedisinske hjelpemidler Aktiv

 • Oppdragsgiver: Alta kommune
 • Kunngjøringstype: Anbudskonkurranse
 • Tilbudsfrist: 07.09.2017
 • Side 1