Nullstill
  Valgte bransjer:
  Valgte områder:

Treff i anbud - 289 treff

Kopi av Levering av pasientvarslingssystem Tildelt

 • Oppdragsgiver: Drammen Kommune
 • Kunngjøringstype: Tildeling
 • Tilbudsfrist: Utgått

Hudvev til Brannskadeavsnittet i Helse Bergen Tildelt

2017/531 - Anskaffelse - Laboratorieautoklav til P3-laboratorium - St.Olavs Hospital Aktiv

 • Oppdragsgiver: SYKEHUSINNKJØP HF
 • Kunngjøringstype: Anbudskonkurranse
 • Tilbudsfrist: 08.09.2017

Gammaspektrometer med geraniumsdetektor ID 1003 til Senter for Nukleærmedisin / PET, Helse Bergen HF Aktiv

 • Oppdragsgiver: SYKEHUSINNKJØP HF
 • Kunngjøringstype: Anbudskonkurranse
 • Tilbudsfrist: 11.09.2017

Nasjonal anskaffelse av vaskeritjenester Aktiv

 • Oppdragsgiver: SYKEHUSINNKJØP HF
 • Kunngjøringstype: Anbudskonkurranse
 • Tilbudsfrist: 02.10.2017

K382 Effluent Decontamination System (EDS) Aktiv

K382 Effluent Decontamination System (EDS) Tildelt

CT-maskiner 2 stk Aktiv

Anskaffelse av arbeidsklær, verneutstyr, vernesko og klogger Aktiv

 • Oppdragsgiver: SYKEHUSINNKJØP HF
 • Kunngjøringstype: Anbudskonkurranse
 • Tilbudsfrist: 19.09.2017

Øye - Prosedyrepakker til øyeoperasjon for Helse Førde HF Aktiv

 • Oppdragsgiver: SYKEHUSINNKJØP HF
 • Kunngjøringstype: Anbudskonkurranse
 • Tilbudsfrist: 21.09.2017

2016 — Framework agreement for dental consumables. Tildelt

Operation products for the companies in the Souther Eastern Norway Regional Health Authority. Aktiv

 • Oppdragsgiver: Sykehusinnkjøp HF
 • Kunngjøringstype: Anbudskonkurranse
 • Tilbudsfrist: 18.09.2017

Eye- Procedure packs for eye operations for Helse Førde HF [Førde Hospital Trust]. Aktiv

 • Oppdragsgiver: Sykehusinnkjøp HF
 • Kunngjøringstype: Anbudskonkurranse
 • Tilbudsfrist: 21.09.2017

RFI Digital Patologi Tildelt

2016 - Rammeavtale på dentalt forbruksmateriell Tildelt

Operasjonsprodukter for foretakene i Helse Sør-Øst Aktiv

 • Oppdragsgiver: SYKEHUSINNKJØP HF
 • Kunngjøringstype: Anbudskonkurranse
 • Tilbudsfrist: 18.09.2017

Vask, Leie og Kjøp av klinikktøy Tildelt

K382 Effluent Decontamination System (EDS). Tildelt

CT machines, 2 units. Aktiv

Biopsi, nåler til benmargsaspirasjon og nåler til benmargsbiopsi for foretakene i Helse Vest Aktiv

 • Oppdragsgiver: SYKEHUSINNKJØP HF
 • Kunngjøringstype: Anbudskonkurranse
 • Tilbudsfrist: 08.09.2017
 • Side 1