Nullstill
  Valgte bransjer:
  Valgte områder:

Treff i anbud - 500 treff

Rammeavtale konsulenttjenester IKT Aktiv

Rammeavtale for kjøp av kommunikasjonstjenester Aktiv

Dialogkonferanse IT konsulenter Tildelt

Biblioteksystem og ubemannet åpent bibliotek Aktiv

 • Oppdragsgiver: Kragerø kommune
 • Kunngjøringstype: Anbudskonkurranse
 • Tilbudsfrist: 18.09.2017

RFI — new intranet Health Region Mid Norway. Tildelt

The delivery of ICT equipment for Hå municipality. Tildelt

 • Oppdragsgiver: Hå kommune
 • Kunngjøringstype: Tildeling
 • Tilbudsfrist: Utgått

Levering av IKT-utstyr til Hå kommune Tildelt

 • Oppdragsgiver: Hå kommune
 • Kunngjøringstype: Tildeling
 • Tilbudsfrist: Utgått

RFI - nytt intranett Helse Midt-Norge Tildelt

2017/1962 WLAN NLSH Rønvik Aktiv

Bistand til revisjon/utarbeide ny intern IT-strategi for Difi 2017-2020 Aktiv

Elektronisk kvalitetsstøttesystem Tildelt

 • Oppdragsgiver: Nord universitet
 • Kunngjøringstype: Tildeling
 • Tilbudsfrist: Utgått

RFI - Løsning for statistikk og analyse for domstolene og Domstoladministrasjonen Tildelt

Rammeavtale for innleie av prosjektledere innen området Digitalisering/IKT/Helse/Organisasjonsutvikling Aktiv

 • Oppdragsgiver: Odda kommune
 • Kunngjøringstype: Anbudskonkurranse
 • Tilbudsfrist: 19.09.2017

Ressurs- og ProsesStyring med Meldingstjenester (RPSM) Tildelt

Rekrutteringsverktøy Aktiv

 • Oppdragsgiver: Steinkjer kommune
 • Kunngjøringstype: Anbudskonkurranse
 • Tilbudsfrist: Ikke oppgitt

Anskaffelse av separat Noark5 arkivkjerneløsning Aktiv

 • Oppdragsgiver: Helsedirektoratet
 • Kunngjøringstype: Anbudskonkurranse
 • Tilbudsfrist: 15.09.2017

Audiovisuelt Utstyr- rammeavtale for BTV -samarbeidet Aktiv

 • Oppdragsgiver: BTV Innkjøp
 • Kunngjøringstype: Anbudskonkurranse
 • Tilbudsfrist: 02.10.2017

Nettbrett til skolene i Hattfjelldal kommune Aktiv

AKRIM - Drift og videreutvikling Tildelt

 • Oppdragsgiver: Skatteetaten
 • Kunngjøringstype: Tildeling
 • Tilbudsfrist: Utgått

Electronic quality assurance support system. Tildelt

 • Oppdragsgiver: Nord universitet
 • Kunngjøringstype: Tildeling
 • Tilbudsfrist: Utgått

Resource and Process Management with Message Services (RPSM). Tildelt

Framework agreement for the hire of project managers within digitalisation/ICT/health/organisation development. Aktiv

 • Oppdragsgiver: Odda kommune
 • Kunngjøringstype: Anbudskonkurranse
 • Tilbudsfrist: 19.09.2017
 • Side 1