UTVIKLING OG DRIFT AV OPPLÆRINGSPROGRAM OG PRØVE FOR SOLARIUMSPERSONELL

Status: Tildelt

Oppdragsgiver er Statens strålevern. Statens strålevern er Norges fagmyndighet innen strålevern og atomsikkerhet. Etaten skal overvåke naturlig og kunstig stråling og fører tilsyn med bruk av strålekilder.

Statens strålevern ønsker å inngå én avtale om utvikling og drift av opplæringsprogram for solariumspersonell, samt én avtale om utvikling og drift av prøve for solariumspersonell. For nærmere beskrivelse av forutsetningene for oppdraget vises det til bilag 1.Kontraktstildeling
Dato for kontraktstildeling: 14-06-2017
Kontaktpunkt for leverandøren som har blitt tildelt kontrakten:
Norsk Interaktiv AS, Kjøita 17, 4630 KRISTIANSAND S, NO, E-post: rnr@norskinteraktiv.no, Nettadresse (URL): http://www.norskinteraktiv.no.

  • Kunngjøringstype: Tildeling
  • Tildelingsdato: 16.06.2017 kl. 08:56
  • CPV-koder: 80000000
  • Oppdragsgiver: Statens strålevern
  • Adresse: Verkstedveien 1 0277 Oslo
  • Land: Norge
  • Kontakt: Svein Inge Haugerud
  • Telefon:
  • E-post: svein.inge.haugerud@nhn.no

Beskrivelse

Det finnes ingen beskrivelse for dette anbudet.

Vedlegg

Det finnes ingen vedlegg til denne konkurransen.

Bli Safe Tag-verifisert

Safe Tag

Safe Tag verifiserer bedrifter som følger lover og regler og spiller med åpne kort. Dette sikrer at offentlige og private virksomheter til enhver tid har verifisert informasjon om alle sine leverandører.

Bli Safe Tag-verifisert her

Hold deg oppdatert på offentlige anskaffelser

anbud365

Anbud365 er Norges eneste rendyrkede nettavis for offentlige anskaffelser, med daglige nyheter fra spesielt Norge og EU.

Besøk Anbud365 her