Opprydding og deponering av radioaktive masser fra Søve gruver i Nome kommune i Telemark

Status: Tildelt

Nærings- og fiskeridepartementet ønsker å inngå avtale om levering av opprydding og deponering av radioaktivt deponeringspliktig avfall fra Søve gruver i Nome kommune i Telemark. I perioden 1953-1965 drev AS Norsk Bergverk utvinning av niob og produksjon av ferroniob ved Søve. I produksjonen av ferroniob ble uran og thorium konsentrert i slagg som ble deponert i en skråning utenfor det såkalte ”verkstedsbygget”. I dag er slagget blandet med andre materialer og er delvis tildekket. Statens strålevern anser at aktivitetsnivået i området ved den nedlagte gruven er så høyt at det må gjennomføres permanent sikring av deler av restmaterialet. Statens strålevern har 14.3.2014 gitt Nærings- og fiskeridepartementet et pålegg om opprydding ved Søve gruver. Opprydningen skal oppfylle de kravene og målsetningene som stilles i pålegget.Kontraktstildeling

  • Kunngjøringstype: Tildeling
  • Tildelingsdato: 16.06.2017 kl. 08:38
  • CPV-koder: 90521300

Beskrivelse

Det finnes ingen beskrivelse for dette anbudet.

Vedlegg

Det finnes ingen vedlegg til denne konkurransen.

Bli Safe Tag-verifisert

Safe Tag

Safe Tag verifiserer bedrifter som følger lover og regler og spiller med åpne kort. Dette sikrer at offentlige og private virksomheter til enhver tid har verifisert informasjon om alle sine leverandører.

Bli Safe Tag-verifisert her

Hold deg oppdatert på offentlige anskaffelser

anbud365

Anbud365 er Norges eneste rendyrkede nettavis for offentlige anskaffelser, med daglige nyheter fra spesielt Norge og EU.

Besøk Anbud365 her