2017-S LightCycler PCR-instrument

Status: Tildelt

Gjenanskaffelse av havarert LightCycler PCR-instrumentKontraktstildeling
Dato for kontraktstildeling: 14-06-2017
Kontaktpunkt for leverandøren som har blitt tildelt kontrakten:
Roche Diagnostics Norge AS, Brynsengfaret 6 B , 0607 Oslo, NO.

  • Kunngjøringstype: Tildeling
  • Tildelingsdato: 16.06.2017 kl. 08:28
  • CPV-koder: 33100000
  • Oppdragsgiver: Sykehuset i Vestfold HF (SiV)
  • Adresse: H. Wilhelmsens allè 17 3103 Tønsberg
  • Land: Norge
  • Kontakt: Alf Løvik
  • Telefon: 33343430
  • E-post: alf.lovik@siv.no

Beskrivelse

Det finnes ingen beskrivelse for dette anbudet.

Vedlegg

Det finnes ingen vedlegg til denne konkurransen.

Bli Safe Tag-verifisert

Safe Tag

Safe Tag verifiserer bedrifter som følger lover og regler og spiller med åpne kort. Dette sikrer at offentlige og private virksomheter til enhver tid har verifisert informasjon om alle sine leverandører.

Bli Safe Tag-verifisert her

Hold deg oppdatert på offentlige anskaffelser

anbud365

Anbud365 er Norges eneste rendyrkede nettavis for offentlige anskaffelser, med daglige nyheter fra spesielt Norge og EU.

Besøk Anbud365 her