Anskaffelse av e-læringskurs for assistenter/barnehagemedarbeidere i Oslo kommune

Status: Aktiv Frist: 20. juni 2017 kl. 10:00

  • Kunngjøringstype: Anbudskonkurranse
  • Prosedyre: Åpen prosedyre
  • Publiseringsdato: 25.05.2017 kl. 05:54
  • CPV-koder: 48190000 , 72268000 , 72400000 , 80420000 , 80533200

Beskrivelse

Oppdragsgiver har sektoransvaret for Oslo-skolen og barnehagene. Dette innebærer ansvar for kommunens barnehagetilbud, skoletilbud til barn, ungdom og voksne, fagopplæring i arbeidslivet og skolefritidsordninger.

Anskaffelsen gjelder en ferdigutviklet løsning av e-læringskurs som en tjeneste (software-as-a-service), der brukerne gis tilgang til å benytte løsningen via internett. Løsningen driftes av leverandør i leverandørens eget driftsmiljø.

E-læringskurset anskaffes for bruk i kommunens barnehager. Alle barnehagene vil få tilbud om e-læringskurset til sine assistenter/barnehagemedarbeidere, men det vil kunne være en del av de allerede etablerte private barnehagene som velger å ikke benytte seg av kurset.

Vedlegg

Det finnes ingen vedlegg til denne konkurransen.

Bli Safe Tag-verifisert

Safe Tag

Safe Tag verifiserer bedrifter som følger lover og regler og spiller med åpne kort. Dette sikrer at offentlige og private virksomheter til enhver tid har verifisert informasjon om alle sine leverandører.

Bli Safe Tag-verifisert her

Hold deg oppdatert på offentlige anskaffelser

anbud365

Anbud365 er Norges eneste rendyrkede nettavis for offentlige anskaffelser, med daglige nyheter fra spesielt Norge og EU.

Besøk Anbud365 her