Utredning: Hvilke konsekvenser kan klimaendringer i andre land ha for Norge?

Status: Aktiv Frist: 20. juni 2017 kl. 10:00

  • Kunngjøringstype: Anbudskonkurranse
  • Publiseringsdato: 24.05.2017 kl. 09:13
  • CPV-koder: 90700000
  • Oppdragsgiver: Miljødirektoratet
  • Adresse: Brattørkaia 15B 7010 Trondheim
  • Land: Norge
  • Kontakt: Ane Kjørholt
  • Telefon: 41691414
  • E-post: ane.hagen.kjorholt@miljodir.no

Beskrivelse

Oppdraget gjelder en utredning av hvilke konsekvenser klimaendringer i andre land og andre lands evne til å tilpasse seg disse, kan ha på det norske samfunnet. Utredningen skal dekke det norske samfunnet i bredt, og resultere i en oversikt over hvilke samfunnsområder og -funksjoner som berøres av globale klimaendringer og andre lands tilpasningsevne, og/eller som sannsynligvis vil berøres frem mot midten/slutten av inneværende århundre.

Vedlegg

Det finnes ingen vedlegg til denne konkurransen.

Bli Safe Tag-verifisert

Safe Tag

Safe Tag verifiserer bedrifter som følger lover og regler og spiller med åpne kort. Dette sikrer at offentlige og private virksomheter til enhver tid har verifisert informasjon om alle sine leverandører.

Bli Safe Tag-verifisert her

Hold deg oppdatert på offentlige anskaffelser

anbud365

Anbud365 er Norges eneste rendyrkede nettavis for offentlige anskaffelser, med daglige nyheter fra spesielt Norge og EU.

Besøk Anbud365 her