Anskaffelse av bedriftshelsetjeneste for levering til Nittedal kommune

Status: Aktiv Frist: 20. juni 2017 kl. 10:00

  • Kunngjøringstype: Anbudskonkurranse
  • Prosedyre: Åpen prosedyre
  • Publiseringsdato: 17.05.2017 kl. 17:31
  • CPV-koder: 85147000
  • Oppdragsgiver: Nittedal kommune
  • Adresse: Postboks 63 1483 Hagan
  • Land: Norge
  • Kontakt: Bente Jarl
  • Telefon: 47938884
  • E-post: bente.strand.jarl@nittedal.kommune.no

Beskrivelse

Oppdragsgiverne ønsker å inngå avtale om bedriftshelsetjeneste i henhold til Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste. Formålet med anskaffelse av BHT er å ivareta arbeidsgivers lovpålagte forpliktelser i henhold til Arbeidsmiljølovens § 3.3 med tilhørende forskrifter, samt å legge til rette for sunne og trygge arbeidsforhold. Tjenesten skal omfatte alle ansatte i Nittedal kommune og kommunalt foretak Nittedal eiendom.

Det er et mål at oppdragsgiverne selv er i stand til å løse arbeidsmiljøutfordringene og

ivareta arbeidsgivers plikter i henhold til Arbeidsmiljølovens § 1.1. Den enkelte enhet eller foretak er ansvarlig for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i egen enhet. Dette innebærer at enhetene skal gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyse, utarbeide handlingsplaner og sette mål for sitt HMS-arbeid. Kommunene skal være en attraktiv, inkluderende og helsefremmende arbeidsplass.

Vedlegg

Det finnes 4 vedlegg til denne konkurransen. Tilgang til vedleggene krever innlogging i Mercell.

Bli Safe Tag-verifisert

Safe Tag

Safe Tag verifiserer bedrifter som følger lover og regler og spiller med åpne kort. Dette sikrer at offentlige og private virksomheter til enhver tid har verifisert informasjon om alle sine leverandører.

Bli Safe Tag-verifisert her

Hold deg oppdatert på offentlige anskaffelser

anbud365

Anbud365 er Norges eneste rendyrkede nettavis for offentlige anskaffelser, med daglige nyheter fra spesielt Norge og EU.

Besøk Anbud365 her